n586201915_70090_49801_Layer 1.jpg
MANDLIGE ORDENER
nuns_Layer 1.jpg
KVINDELIGE ORDENER
BogSvielse138_Layer 1.jpg
VERDENSPRÆST
k0890657_Layer 1.jpg
ANDRE KALD
Karisma

Jesuitterordenens karisma bygger på den ignatianske spiritualitet. Jesuitterne beskriver sig selv som svage og synlige mennesker, som vil dele frelsens og forsoningens gave, de selv har modtaget, med andre. Et af formålene med vores arbejde er at ’hjælpe sjæle’ med at finde sig på rette sporet mod Vorherre. For Ignatius viste Gud sig som virkende i verden. En Gud, som gennem denne verden vil frelse sit folk. Derfor indbyder Ignatius sine medbrødre til at ’søge og finde Gud i alle ting’. Ikke kun i kirken, bøn og den åndelige virkelighed. Et andet vigtigt nøgleord i det ignatianske karisma er ordet ’magis’. Oversat fra latin betyder det ’mere’ og i vores kontekst betyder det, at både på deres personlige vej til Gud og i deres apostolat skal jesuitterne altid gøre sig mere og mere umage for at komme tættere på Vorherre, som er vort mål.

Jesuitterordenen har altid været tæt tilknyttet paven og hans embede. Bortset fra tre almindelige klosterløfter aflægger Jesuitterne også et særlig lydighedsløfte til paven. Af paven blev de sendt til forskellige verdensdele som Kina eller Afrika. Det var paven, som lige fra begyndelsen har ønsket, at Jesuitterordenen skulle tage sig af uddannelsesarbejde og overtage det pavelige universitet i Rom. Denne forbindelse med paven og gennem ham også med den lokale kirke finder sit udtryk i Ignatius’ ’Åndelige Øvelser’, hvor han skriver om ’sentire cum Ecclesia’ – at føle med Kirken.

 
Støt denne hjemmeside
og bispedømmets kaldsarbejde!
Gaver modtages på:
Reg.nr. 4180,
Konto nr. 10530105
Antal besøgende: