r272090_11454731_Layer 1.jpg
MANDLIGE ORDENER
my_three_nuns__redux__Layer 1.jpg
KVINDELIGE ORDENER
Seminarians-cheer-the-New-P1_Layer 1.jpg
VERDENSPRÆST
Rejane_e_Patrick_cerim_nia_e_recep_o_96__Layer 1.jpg
ANDRE KALD
Karisma

karisma01.jpg”Hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de stor yndest. Der var  da heller ikke nogen nødlidende iblandt dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apostlenes fødder; pengene blev så fordelt til hver enkelt efter behov”  Apg.4,32-35

Mange mennesker før og siden Norbert er blevet grebet og inspireret af den ovennævnte apostoliske levemåde. Også Norbert ønskede bevidst at leve efter dette ideal og derfor valgte han for sine følgesvende Sankt Augustins regel, hvor Netop ”fællesskabet” (communio) med dets mange relationer indadtil og udadtil står centralt. 
Støt denne hjemmeside
og bispedømmets kaldsarbejde!
Gaver modtages på:
Reg.nr. 4180,
Konto nr. 10530105
Antal besøgende: